SKOOLHOOF: W STRAUSS

PERSONEEL

Ceres Sekondêre Skool

L Felix

J Zimri

Afrikaans Graad 10,11 & 12

Handboek koordineerder

Krieket

R Nasson

Verbruikerstudie  Gr 10,11 &12

Toerisme Gr 10

Graad hoof :Graad 12 

E Isaacs

Wiskunde Geletterdheid Gr 11 &12

Landlope

Adjunk Prinsipaal: D Abrahams

Adjunk Prinsipaal

Sport Koordineerder

Lewenswetenskappe Graad 12

L Felix

Departementshoof;

Graadhoof Graad 11

Engels Graad 10 & 11

Lewensorientering Graad 12

Noodhulp

L Visagie

Graadhoof:Graad 9

Besigheidstudie: Graad 11 & 12

Ebw: Graad 9

O Gordon

Disiplinere Koordineerder

Ekonomie Graad 11 & 12

Lewensorientering Graad 11

E Poole

IGO Graad 10,11 &12

Tegnologie Graad 9

Krieket

M Addendorf

Lewenswetenskappe Graad 10

Geskiedenis Graad 10&11

Natuurwetenskappe Graad 9

D Booysen

Afrikaans Graad 10,11&12

Netbal

R Van Huffel

Departementshoof:Wiskunde

Graadhoof Graad 8

Wiskunde Graad 9& 10

Wiskunde geletterdheid Graad 12

J Abrahams

Wiskunde Graad 8

Wiskunde Geletterdheid Graad 10 &11

C Ontong

Afrikaans Graad 10,11 &12

J Morkel

Geskiedenis Graad 11&12

Kultuur:VCSV

H Fick

Geskiedenis Graad 8

Wiskunde geletterdheid Graad 10

Fisiese Wetenskappe Graad 10

Kuns

Pom poms

C Hull

RTT Graad 10

Georgrafie Graad 12

Netbal

B Van Neel

Rekeningkunde graad 10,11&12

Wiskunde Graad 9&11

EBW Graad 9

Skool IT & klankingenieër

Skaak

G Faroa

Lewenswetenskappe Graad  11&12

Rugby

T frantz

Geografie Graad 8,9&10

Rugby

G Nasson

Wiskunde Graad 8

Fisiesewetenskappe graad 11

C Damon

Verbruikerstudie Graad 10,11&12

Netbal

D Van Rooy

Engels Graad 8 & 10

Skoolkoor

L Volmoer

Skeppende kunste Graad 8&9

Netbal

Drama

L Petersen

D Theunissen

Engels Graad 10 & 11

Pom poms

G Laban

Afrikaans Graad 9

Landlope

Skool koor

P Van der Heuvel

Wiskunde Graad 9&10

Fisiese Wetenskappe Graad 12

Rugby

Natuurwetenskappe Graad 8 & 9

Geografie Graad 10

Rugby

L Smith

Engels Graad 9&10

Skaak

Skool Koor

D Swart

Wiskunde Graad 8&9

Geskiedenis Graad 10

Netbal

J Hull

Geografie 11&12

R Baartman

IGO Graad 10

Lewensorientering Graad 8 & 10

Rugby

A Volmoer

EBW Graad 9

Geskiendenis Graad 8&9

Besigheidstudie Graad 10

Netbal

R Faro

Ekonomie Graad 10

EBW Graad 8

S Pieters

Geskiednis Graad 8 & 10

Engels Graad 9

S Van Wyk

Tegnologie Graad 8&9

H Moses

Afrikaans Graad 9 

Lewensorientering Graad 10

E Willemse

Wiskunde Graad 9

Wiskunde Geletterdheid Graad 10

Lewensorientering Graad 9

Skeppende kunste Graad 8

F Krotz

Afrikaans Graad 10

Engels Graad 8

Skeppende Kunste Graad 8

Lewensorientering Graad 8

0233122460

©2018 by Ceres Sekondêre Skool. Proudly created Barry Van Neel