SKOOLHOOF: W STRAUSS

PERSONEEL

Ceres Sekondêre Skool

L Felix

Zimri.jpg

J Zimri

Afrikaans Graad 10,11 & 12

Handboek koordineerder

Krieket

R Nasson.jpg

R Nasson

Verbruikerstudie  Gr 10,11 &12

Toerisme Gr 10

Graad hoof :Graad 12 

E Isaacs.jpg

E Isaacs

Wiskunde Geletterdheid Gr 11 &12

Landlope

Mnr Abrahams.jpg

Adjunk Prinsipaal: D Abrahams

Adjunk Prinsipaal

Sport Koordineerder

Lewenswetenskappe Graad 12

L Felix.jpg

L Felix

Departementshoof;

Graadhoof Graad 11

Engels Graad 10 & 11

Lewensorientering Graad 12

Noodhulp

Visagie.jpg

L Visagie

Graadhoof:Graad 9

Besigheidstudie: Graad 11 & 12

Ebw: Graad 9

O Gordon.jpg

O Gordon

Disiplinere Koordineerder

Ekonomie Graad 11 & 12

Lewensorientering Graad 11

E poole.jpg

E Poole

IGO Graad 10,11 &12

Tegnologie Graad 9

Krieket

M Addendorf.jpg

M Addendorf

Lewenswetenskappe Graad 10

Geskiedenis Graad 10&11

Natuurwetenskappe Graad 9

D Booysen.jpg

D Booysen

Afrikaans Graad 10,11&12

Netbal

Van Huffel.jpg

R Van Huffel

Departementshoof:Wiskunde

Graadhoof Graad 8

Wiskunde Graad 9& 10

Wiskunde geletterdheid Graad 12

Junita Abrahams.jpg

J Abrahams

Wiskunde Graad 8

Wiskunde Geletterdheid Graad 10 &11

Ontong.jpg

C Ontong

Afrikaans Graad 10,11 &12

J Morkel.jpg

J Morkel

Geskiedenis Graad 11&12

Kultuur:VCSV

H Fick.jpg

H Fick

Geskiedenis Graad 8

Wiskunde geletterdheid Graad 10

Fisiese Wetenskappe Graad 10

Kuns

Pom poms

C Hull.jpg

C Hull

RTT Graad 10

Georgrafie Graad 12

Netbal

B Van Neel

Rekeningkunde graad 10,11&12

Wiskunde Graad 9&11

EBW Graad 9

Skool IT & klankingenieër

Skaak

G Faroa.jpg

G Faroa

Lewenswetenskappe Graad  11&12

Rugby

T Frantz.jpg

T frantz

Geografie Graad 8,9&10

Rugby

G Nasson.jpg

G Nasson

Wiskunde Graad 8

Fisiesewetenskappe graad 11

C Damon.jpg

C Damon

Verbruikerstudie Graad 10,11&12

Netbal

Dean Van Rooy.jpg

D Van Rooy

Engels Graad 8 & 10

Skoolkoor

L Hull.jpg

L Volmoer

Skeppende kunste Graad 8&9

Netbal

Drama

L Petersen.jpg

L Petersen

D Theunissen

Engels Graad 10 & 11

Pom poms

D Theunissen.jpg
G Laban.jpg

G Laban

Afrikaans Graad 9

Landlope

Skool koor

Van Der Huffel.jpg

P Van der Heuvel

Wiskunde Graad 9&10

Fisiese Wetenskappe Graad 12

Rugby

Natuurwetenskappe Graad 8 & 9

Geografie Graad 10

Rugby

L SMITH.jpg

L Smith

Engels Graad 9&10

Skaak

Skool Koor

D Swartz.jpg

D Swart

Wiskunde Graad 8&9

Geskiedenis Graad 10

Netbal

J Hull.jpg

J Hull

Geografie 11&12

R Baartman.jpg

R Baartman

IGO Graad 10

Lewensorientering Graad 8 & 10

Rugby

A Volmoer.jpg

A Volmoer

EBW Graad 9

Geskiendenis Graad 8&9

Besigheidstudie Graad 10

Netbal

R Faroa.jpg

R Faro

Ekonomie Graad 10

EBW Graad 8

S Peters.jpg

S Pieters

Geskiednis Graad 8 & 10

Engels Graad 9

Van Wyk.jpg

S Van Wyk

Tegnologie Graad 8&9

H Moses.jpg

H Moses

Afrikaans Graad 9 

Lewensorientering Graad 10

Elke.jpg

E Willemse

Wiskunde Graad 9

Wiskunde Geletterdheid Graad 10

Lewensorientering Graad 9

Skeppende kunste Graad 8

Kortz.jpg

F Krotz

Afrikaans Graad 10

Engels Graad 8

Skeppende Kunste Graad 8

Lewensorientering Graad 8