MISSIE

  • Ons respekteer die menswaardigheid, geloofsbeskouinge en regte van almal by die skool. Alhoewel onderwysverskaffing ‘n verpligting van die staat is, aanvaar ons dat ons, die leerders, saam met ouers en opvoeders vennote is om onderwys tot sy reg te laat kom.

VISIE

  • Ons onderneem om die gesagsfigure te erken, die skoolreëls te onderhou, en om met ander leerders en opvoeders die opvoedkundige doelwitte van hierdie instelling doelgerig na te streef. Ons beloof om te alle tye die goeie orde, beeld en missie van die skool na die beste van ons vermoeë te bevorder.