Ceres Sekondêre Skool

SEMPER PARATUS

Huidiglik in 2018 beskik die skool oor ‘n leerlingtal van 1 305, met 37 opvoeders. Vir die afgelope twee jaar word die die skool deur ‘n vrou mev W. Strauss bestuur. ‘n Eerste in die geskiedenis van Ceres Sekondêr.