VAKKEUSE 
GRAAD 8-9  

1.Afrikaans Huistaal
2.English First Additional Language
3.Lewensoriëntering
4.Wiskunde  
5.Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe
6.Natuurwetenskappe 
7.Geografie      
8.Tegnologie

9.Skeppende Kunste

VAKKEUSE 
GRAAD 10-12  

1.Afrikaans Huistaal
2.English First Additional Language
3.Lewensoriëntering
4.Wiskunde  /Wiskundige Geletterdheid 
5.Besigheidstudies
6.Fisiese Wetenskappe
6.Lewenswetenskappe  
7.Geografie
8.Lewenswetenskappe 
9.Rekeningkunde  
10.Rekenaartoepassingstegnologie    
11.Ingenieursgrafika en Ontwerp